เรือนธรรม

 

 พระพุทธเมตตา

 สมเด็จพระสัพพัญญูบรมปฐมเทศนา

พระพุทธปฏิมาประธาน

   
  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

หลวงปู่ขาว อนาลโย

พระโพธิญาณเถร

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

อ.วศิน อินทสระ

อ.กำพล ทองบุญนุ่ม


ทางเว็บเรือนธรรมค้นพบสาระธรรมอันมีคุณค่ายิ่งจำนวนมาก
ได้ทำการอัพสื่อธรรมะต่างๆ ที่นำมาจากเว็บไซต์อื่นและยูทูบ
เพื่อนำเสนอให้ท่านผู้เข้าชมได้รับประโยชน์จากธรรมะนั้นๆ

ทางเรือนธรรมมิได้ประสงค์สิ่งใดมากไปกว่าประโยชน์ที่ท่านผู้เข้าชมจะได้รับ

ขออนุโมทนาบุญและขอบพระคุณท่านผู้จัดทำสื่อเหล่านั้น
รวมทั้งท่านที่นำเสนอสาระธรรมนั้นๆ ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้เรือนธรรม ... เว็บธรรมทานเพื่อความสุขของทุกชีวิต
โดย ขวัญ เพียงหทัย และคณะอาสาปันธรรม